image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezine Ait Birimler

 Test ve Ara Ürün Hazırlama Birimi

2. Giriş ve Danışma Masası

3. Fuaye ve Sergi Alanı

4. Çok Amaçlı Eğitim Birimi (Salonu)

5. Ar-Ge ve İnovasyon Ofisleri

6a. Kuluçka Merkezi Birimi

6b. Kuluçka Merkezi Yönetim Birimi

7. Ar-Ge ve Kuluçka Ofisleri için Ortak Alan

8. Teknoloji Transfer ve Bilginin Ticarileştirilmesi Birimi

9. Tasarım ve Prototip Birimi

10.Paydaşlar Ofisi

11.Merkez Yönetim Birimi

12.Teras