image/svg+xml
image/svg+xml

Faaliyetler

Bati Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2014 yılı Güdümlü Proje Desteği Programı TR81/14/GPD7/01 referans numaralı Bartın Eğitim İnovasyon ve Test Merkezi Projesi, Destek Tutarı : 4.875.263,50 TL

Projenin amacı, Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi (BİM) nin kurulması ile; Bartın ilinde firmaların inovasyon altyapılarını güçlendirmek, ilin ve bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve ili bir ekonomi merkezi haline getirmektir.

2014 yılında BAKKA tarafından kabul edilen "Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi Projesi-BİM" başlıklı projenin yürütülmesinde Bartın Üniversitesini temsilen Orman ürünleri Uygulama ve Araştırma merkezi fiili olarak destek sağlamaktadır. Destek kapsamı aşağıda sıralanmıştır.

  • Makine teçhizat seçimi, Donanım ve sistem altyapısının oluşturulması
  • Personel temini ve temel eğitimlerin (cihaz, tezgah, donanım ve yazılımlar ile ilgili eğitimler ve iş sağlığı, iş güvenliği eğitimleri) verilmesi
  • Kuruluş çalışmalarını yürütmek ve ihale sürecini yönetebilmek için BARORSAN’a destek verilmesi
  • İnşaat Proje İhalesi, süreci ve denetlenmesi
  • Merkez’in çalışmalarının Bartın’daki iş ve akademik çevresine tanıtılmasında
  • Merkez’in kurumsallaşmasına yönelik (süreçlerin, görev tanımlarının, iç eğitim ihtiyaçlarının çıkarılması, teknopark statüsü için başvurunun yapılması, vb.) çalışmaların yürütülmesindae
  • Alet ve donanımların yerleştirilmesi, test ve tasarım ekipmanların devreye alınması
  • Proje kapanış raporu hazırlanmasına katkı sağlanması