image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Visyon

  • Yeni teknolojiler ve inovasyonlarla mevcut orman ürünleri sektöründeki klasik uygulamalarına yeni boyutlar kazandırmak,
  • Daha dayanıklı, hafif, sağlam ve ekonomik alternatif yeni malzemeler geliştirerek, sadece orman ürünleri sektörüne değil, ilâç biliminden, gıda sektörüne, savunma sanayinden otomotive ve benzeri sektörlere katkı sağlamak,
  • Düzenlenecek kongre, konferans, seminer ve çalıştaylar ile gerek akademik camiaya gerekse toplumun diğer kesimlerinde orman ürünleri konusunda farkındalık oluşturma açısından fayda sağlamak,
  • Merkez ile ülkedeki işletmelerle aktif çalışmalar sürdürerek üniversite–sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak,
  • Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programına doğrudan katkıda bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası nitelikli yayın ve patent sayılarının artması sağlamak,
  • Merkezinin görevleri arasında sayılan araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri dışında teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri ve üretilen mal ve hizmetlerin kalite kontrol denetimi, mesleki eğitim gibi faaliyetleri yerine getirmek,
  • Merkezin bölgede bulunan diğer üniversiteler tarafından da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak Üniversiteye ve Bartın iline canlılık kazandırmak.